POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administrator strony internetowej www.tomaszrojek.pl szanuje prawo użytkowników do prywatności i dba ze szczególną troską o ochronę ich danych osobowych aby każdy internauta korzystający z tej strony czuł się w pełni bezpiecznie. Korzystanie ze strony internetowej www.tomaszrojek.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.

2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, a także innych technologii stosowanych na stronie internetowej www.tomaszrojek.pl.

3. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail tomasz(at)tomaszrojek.pl

4. Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.tomaszrojek.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy rozwój strony.

§2 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Tomasz Rojek.

2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą: formularzy znajdujących się na stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze; pisząc e-mail na adres poczty elektronicznej udostępniony na podstronie kontaktowej lub kontaktując się telefonicznie.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub usługach oferowanych przez Administratora.

4. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: tomasz(at)tomaszrojek.pl

Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.

6. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z realizacją usługi, do czasu odwołania przez Użytkownika zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia przez Administratora roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.

7. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na stronie.

8. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

9. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.

10. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).

10. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.

12. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:
– udzielona przez Użytkownika zgoda (podczas wysyłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie, pisząc e-mail na adres poczty elektronicznej udostępniony na podstronie kontaktowej lub kontaktując się telefonicznie);
– wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i/lub usług.

13. W przypadku kontroli wykonywanej przez uprawnione do tego podmioty, związanej z wypełnianiem przepisów RODO, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom tychże podmiotów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (RODO).

§3 FORMULARZE

Na stronie zastosowane są następujące rodzaje formularzy:
Formularz kontaktowy lub e-mail na stronie kontaktowej, który umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem;

§4 TECHNOLOGIE 

1. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy z YouTube, Vimeo, mapy Google, obrazki z Instagrama, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

2. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Wszystkie treści i zdjęcia umieszczone na stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na stronie w całości lub części bez jego wyraźnej, pisemnej zgody.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.

 

Data publikacji Polityki Prywatności: 24.02.2021 r.